Д) вірної відповіді тут немає.

Яка швидкість автомобіля, якщо його колеса радіусом 0,3 м обертаються з кутовою швидкістю 62,8 рад/с?

а) 18,84 м/с;

б) 42 м/с;

в) 28,26м/с;

г) ЗО м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

За 10 с точка пройшла, рухаючись рівномірно, половину кола радіус якого 1 м. Яким є модуль швидкості точки?

a) 3,14 м/с;

б) 0,314 м/с;

в) 31,4м/с;

г) 6,28м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

Точка, рухаючись рівномірно, пройшла половину кола радіус якого 100 см. Яким є модуль переміщення?

а) 100 см;

б) 2 м;

в) 1,5 м;

г) 4 м;

д) вірної відповіді тут немає.

93.Автомобіль рухається з швидкістю 20 м/с по заокругленій траєкторії, радіус кривизни якої 500 м. Чому дорівнює доцентрове прискорення автомобіля?

а) 0,8м/с2;

б) 8 м/с2;

в) 1,6м/с2;

г) 16м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

94.Яка лінійна швидкість тіла, що рухається рівномірно по колу радіусом 3 м, якщо доцентрове прискорення дорівнює 0,12м/с2?

а) 0,36м/с;

б) 0,6м/с;

в) 1,2 м/с;

г) 6м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

95.Якою є кутова швидкість тіла, яке рухається рівномірно по колу радіус якого 3 м, якщо доцентрове прискорення дорівнює 0,12 м/с2?

а)0,2рад/с;

б)0,4рад/с;

в)0,36рад/с;

г) 0,6рад/'с;

д) вірної відповіді тут немає.

96.З якою швидкістю повинен проїжджати автомобіль середину опуклого мосту радіус якого 40 м, щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння?
Вважати: g= 10 м/с2.

а) 400 м/с;

б) 20 м/с;

в) 40 м/с;

г) 100 м/с;

д) вірної відповіді тут немає.

97.Лінійна швидкість автомобіля, що проїжджає середину опуклого мосту, становить 20 м/с. Яким є радіус цього моста, якщо доцентрове прискорення автомобіля
дорівнює прискоренню вільного падіння? Вважати: g=10 м/с2.

а) 400 м;

б) 20 м;

в) 40 м;

г) 2 м;

д) вірної відповіді тут немає.

98.Кутова швидкість обертання лопастей вентилятора 20л рад/с. Яким є період обертання лопастей вентилятора?

а) 0,1 с;

б) 0,2 с;

в) 20 с;

г) 10 с;

д) вірної відповіді тут немає.

99.Кутова швидкість обертання лопастей вентилятора 20я рад/с. Якою є частота обертання лопастей вентилятора?

а) 1 об/с;

б) 1,5 об/с;

в) 20 об/с;

г) 10 об/с;

д) вірної відповіді тут немає.

100.Кутова швидкість обертання лопастей колеса вітродвигуна дорівнює 6 рад/с. Яким є доцентрове прискорення кінців лопастей, якщо їх лінійна швидкість рівна
20 м/с?

а) 12 м/с2;

б) 0,3 м/с2;

в) 3 м/с2;

г) 120 м/с2;

д) вірної відповіді тут немає.

Другий рівень складності

Автомобіль і велосипедист рухаються назустріч один одному зі швидкостями 20 м/с і 5 м/с. Відстань між ними в початковий момент часу становить 250 м. Положення автомобіля в початковий момент часу збігається з початком відліку. Який шлях проїде автомобіль до зустрічі з велосипедистом?а) 200 м;

б) 250 м;

в) 300 м;

г) 20 м;

Д) вірної відповіді тут немає.

Назустріч один одному рухаються 2 пастухи зі швидкістю З км/год кожний. Початкова відстань між ними 600 м. Разом з пастухами вирушає собака - помічник. Від першого пастуха собака біжить до другого. Зустрівши його, негайно повертається назад і біжить назустріч першому. Це повторюється доти, поки пастухи не зустрінуться. Який шлях пройде собака за час руху, якщо вона рухається зі швидкістю 20 км/год?

а) 2 км;

б) 600 м;

в) 300 м;

г) 20 км;

д) вірної відповіді тут немає.


9134662078435675.html
9134737236055387.html

9134662078435675.html
9134737236055387.html
    PR.RU™