Групова матриця результатів для визначення індексу групової згуртованості групи

ПРІЗВИЩЕ НОМЕРИ ЗАПИТАНЬ ЗАГАЛЬНА
СУМА БАЛІВ

СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ

Аналіз групової матриці результатів

19 балів – високий рівень групової згуртованості, всі студенти відчувають сильну прихильність і симпатію один до одного.

18-13 балів – рівень вище середнього, більшість студентів відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є випадки неприязні та незадоволення.

12 балів – середній рівень групової згуртованості, половина студентів симпатизують один одному, решта ставиться до групи без особливої приязні.

11-6 балів – рівень нижче середнього, студентів здебільшого не відчувають прихильності і симпатії один до одного.

5 балів – низький рівень групової згуртованості, більшість студентів ставляться один до одного неприязно.Емілія Гуцало.Від теорії–до практики.Педагогічна практика. 5курс.

Методика “ВИВЧЕННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ КОЛЕКТИВУ ” (показники ціннісно-орієнтаційної єдності)


9138217433236955.html
9138309163921769.html

9138217433236955.html
9138309163921769.html
    PR.RU™