Групова матриця результатів для визначення індексу групової згуртованості групи  

Групова матриця результатів для визначення індексу групової згуртованості групи

ПРІЗВИЩЕ НОМЕРИ ЗАПИТАНЬ ЗАГАЛЬНА
СУМА БАЛІВ

СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ

Аналіз групової матриці результатів

19 балів – високий рівень групової згуртованості, всі студенти відчувають сильну прихильність і симпатію один до одного.

18-13 балів – рівень вище середнього, більшість студентів відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є випадки неприязні та незадоволення.

12 балів – середній рівень групової згуртованості, половина студентів симпатизують один одному, решта ставиться до групи без особливої приязні.

11-6 балів – рівень нижче середнього, студентів здебільшого не відчувають прихильності і симпатії один до одного.

5 балів – низький рівень групової згуртованості, більшість студентів ставляться один до одного неприязно.Емілія Гуцало.Від теорії–до практики.Педагогічна практика. 5курс.

Методика “ВИВЧЕННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ КОЛЕКТИВУ ” (показники ціннісно-орієнтаційної єдності)


9138217433236955.html
9138309163921769.html

9138217433236955.html
9138309163921769.html
    PR.RU™