До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи

УВАГА!

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей та (або) статті прохання надсилати до10 березня 2015 р. на адресу Оргкомітету.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________________

Ім’я ____________________________________

По батькові _____________________________

Організація _____________________________

________________________________________

Посада _________________________________

Вчене звання ____________________________

Науковий ступінь ________________________

Адреса (з індексом) ______________________

________________________________________

________________________________________

Телефони (моб., дом., служб.) ______________

________________________________________

Факс ___________________________________

E-mail __________________________________

Секція _________________________________

Тема доповіді ______________

________________________________________

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна. При дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом двох тижнів після проведення конференції.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА економічної кібернетики та маркетингу ЧДТУ

VII міжнародна

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРИСВЯЧЕНА ДО 55 РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ЧДТУ

Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес

Iнформацiйний лист

ЧЕРКАСИ

11-13 березня 2015 р.


Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес», яку проводить кафедра економічної кібернетики та маркетингу Черкаського державного технологічного університету.

Метою конференціїє теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій трансформації регіональної та національної економіки. На конференції буде представлено широкий спектр проблем за перспективними напрямами, а саме: методологія управління інноваційним розвитком економічних cуб’єктів, регіональні проблеми економіки, використання інформаційних технологій в маркетингу, активізація процесів соціально-економічної модернізації.Основні секції:

  1. Теорія та практика управління потенціалом національної економіки та її складових частин;
  2. Управління інноваційним розвитком підприємств та регіонів;
  3. Стратегія економічного розвитку підприємств та регіонів в умовах глобалізації;
  4. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці регіону;
  5. Маркетингові складові економіки регіональних підприємств та стратегія маркетингової діяльності в сучасній економіці;
  6. Інформаційні технології в бізнесі, управлінні проектами;
  7. Інформаційні технології в економіці та маркетингу;
  8. Прикладні методи психологічного впливу, використання нейромаркетингу.

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Адреса Оргкомітету:

ЧДТУ, кафедра економічної кібернетики та маркетингу, м. Черкаси, б‑р. Шевченка, 460, індекс 18006.

Секретаріат конференції:

Тел. кафедри (0472) 33-08-64.

Технічний секретар – Пальонна Тетяна Анатоліївна.Комп'ютерне забезпечення – Пепчук Сергій Миколайович.

E-mailкафедри економічної кібернетики та маркетингу – ek_chdtu@ukr.net.

Сайт університету: https://chdtu.edu.ua/

Тези доповідей, отримані Оргкомітетом в електронному вигляді до10 березня 2015 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами для організації роботи конференції просимо надіслати копію квитанції на оплату організаційного внеску у розмірі 120 грн.

Кошти слід надсилати банківським переказом за реквізитами: одержувач ПП Пальонна Тетяна Анатоліївна, ІПН 3037719346, р/р в ЧГРУ ПАО КБ "Приватбанк" 26001060348122, МФО 354347Призначення платежу: за послуги від ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові повністю). Більше нічого в призначенні платежу писати непотрібно!

Для публікації тез доповідей конференції авторам необхідно подати:

- тези з дотриманням вимог до оформлення, приймаються виключно у електронному вигляді !

Ел. адреса - ek_chdtu@ukr.net;

- дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку,

- копія платіжного доручення чи квитанції у електронному (сканованому) вигляді;

- назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА ДОПОВІДЕЙ:

ü обсяг тез доповідей – 2 (дві) повні сторінки формату А 4 (210-297); неповні сторінки до розгляду не приймаються;

ü формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері (сканований матеріал не допускається), некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається;

ü шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий інтервал – 1,5;

ü дзеркальні поля, береги: верхній, нижній, лівий, правий – 25 мм, відступ на абзац 10 мм;

ü текст вирівнюється на ширину аркуша;

ü переноси в тексті доповіді не допускаються.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК 339.13 (14, Times New Roman)

Матвійчук В.С.

Matviychuk V.S.

студентам необхідно зазначити наукового керівника

(14, Times New Roman, напівжирний)

Черкаський державний технологічний університет

(14, Times New Roman, курсив, вирівнювання по центру)


9140015040693591.html
9140055843035372.html

9140015040693591.html
9140055843035372.html
    PR.RU™