Номограма для визначення відносної вологості за показниками

Оптимальні норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року Категорія роботи Температура, °С Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с (не більше)
Холодний Легка - 1а 22-24 40-60 0,1
Легка - 1б 21-23 40-60 0,1
Середньої важкості - 2а 18-20 40-60 0,2
Середньої важкості - 2б 17-19 40-60 0,2
Важка - 3 16-18 40-60 0,3
Теплий Легка - 1а Легка - 1б Середньої важкості - 2а Середньої важкості - 2б Важка - 3 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4

Додаток Б

Допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року Категорія роботи Температура, °С Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с (не більше) Температура повітря поза постійних робочих місць, °С
Холод- Легка - 1а 21-25 0,1 18-26
ний Легка - 1б 20-24 0,2 17-25
Середньої важкості - 2а 17-23 0,3 15-24
Середньої важкості - 2б 15-21 0,4 13-23
Важка - 3 13-19 0,5 12-20
Теплий Легка - 1а Легка - 1б Середньої важкості - 2а Середньої важкості - 2б Важка - 3 22-28 21-28 18-27 16-27 15-26 65 (при 28°С) 60 (при 27°С) 65 (при 26°С) 70 (при 25°С) 75 (при 24°С і нижче) 0,1-0,2 0,1-0,3 0,2-0,4 0,2-0,5 0,2-0,6 20-30 19-30 17-29 15-29 13-28


Додаток В

Показники відносної вологості повітря по значеннях сухого і вологого термометрів, %

Показники вологого термометра Різниця показників сухого і вологого термометрів, ОС
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Додаток Г

Номограма для визначення відносної вологості за показниками

статичного психрометра (Августа)

Додаток Д

Номограма для визначення відносної вологості повітря за показниками аспіраційного психрометра (Ассмана)

Додаток Ж


9140867648966430.html
9140931561795829.html

9140867648966430.html
9140931561795829.html
    PR.RU™